top of page

D-LOCK 

รายการที่สามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง

และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้มากที่สุด!!

D-LOCK
D-LOCK画像2
D-LOCK画像3
W-LOCK画像
D-LOCK強度6.8画像

ชุดสลักเกลียว 2 ชิ้น   ที่เป็นแนวคิดใหม่ 

D-Lock เป็นชุดสลักเกลียวแนวคิดใหม่ ที่‌‌เป็น‌‌

โครงสร้าง 2 ชิ้นที่เรียบง่าย ซึ่ง‌‌พิจารณา‌‌ศักยภาพ‌‌การผลิต‌‌

ที่‌‌‌‌หน้า‌‌งาน และประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เฉพาะ

เพราะมีชิ้นส่วนน้อย จึงทำให้ใช้งานได้ง่าย และ‌‌ทำให้‌‌

ติดตั้ง ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก และ‌‌ยัง‌‌สามารถ‌‌

ลดค่า‌‌ใช้จ่าย‌‌สำหรับ‌‌ก่อสร้าง‌‌ได้เป็นอย่างมาก ใน‌‌

ขณะเดียวกัน ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะทำตก หรือ‌‌ทำ‌‌

หาย และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานอีกด้วย

ลักษณะพิเศษของ D-Lock

1)โครงสร้าง 2 ชิ้นที่มีศักยภาพการผลิตสูง

D-Lock มีโครงสร้าง 2 ชิ้นที่เรียบง่าย ประกอบขึ้น‌‌มา‌‌ด้วย ชิ้นส่วน‌‌ที่‌‌ทำหน้าที่‌‌เฉพาะ โดย‌‌คำนึงถึง‌‌ศักยภาพ‌‌การผลิต‌‌ที่‌‌หน้า‌‌งาน สามารถ‌‌ป้องกัน‌‌การลืม‌‌ใส่‌‌ชิ้นส่วน รวมถึงป้องกันการทำตก หรือการทำหาย และ‌‌ยัง‌‌สามารถ‌‌ทำให้‌‌ปฏิบัติงาน‌‌ได้อย่าง‌‌ปลอดภัย‌‌เต็มที่

2)มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกัน ไม่ให้ย้อนกลับได้เป็นอย่างดี 

โดยทั่วไป จะทำการป้องกันไม่ให้ย้อนกลับ โดยใช้แหวนสปริงกับแป้นเกลียวซ้อนคู่ อย่างไร‌‌ก็ตาม เมื่อ‌‌ดู‌‌จาก‌‌ผล‌‌การเปรียบเทียบ‌‌ด้าน‌‌ประสิทธิภาพ‌‌โดย‌‌ใช้เครื่อง‌‌ทดลอง‌‌ความหวาน‌‌ของ‌‌เกลียว‌‌แล้ว บริษัทเรา จึง‌‌เลือก‌‌ที่จะ‌‌ใช้‌‌สปริง‌‌จาน‌‌ที่‌‌ให้ผล‌‌ที่ดี‌‌กว่า และ‌‌มี‌‌เสถียรภาพ‌‌มากกว่า

3)การดำเนินการตามคอมไพลอันซ์

เรามีการเตรียมพร้อมการสืบทวนแหล่งที่มา ไม่ว่า‌‌จะเป็น‌‌เรื่อง‌‌การควบคุม Lot การผลิตเป็นชุด หรือส่งตารางแสดงผล หรือ‌‌เปิดเผย‌‌ข้อมูล‌‌ควบคุม‌‌การผลิต เป็นต้น ซึ่ง‌‌เป็น‌‌สิ่ง‌‌ที่‌‌ควรกระทำ‌‌ต่อ‌‌สังคม‌‌คอม‌‌ไพลอันซ์ นอกจากนี้ ใน‌‌ส่วน‌‌ของ‌‌แรง‌‌เฉือน‌‌แกน‌‌ที่‌‌‌‌มี‌‌การติดต่อ‌‌สอบถาม‌‌กัน‌‌เข้ามา‌‌เป็นอย่างมาก‌‌ในช่วง‌‌ไม่กี่‌‌ปีมานี้ ก็‌‌สามารถ‌‌ทำการ‌‌ตรวจสอบ‌‌ทุก Lot และ‌‌ตรวจสอบ‌‌ผล‌‌จาก‌‌ตาราง‌‌แสดงผล

検査成績表の画像
ラベルの画像
d-lock_partsimage_th.png
D-LOCK施工現場の画像

วิดีโอนี้อธิบายถึงฟังก์ชั่นของ D-Lock

สเปค D-Lock (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)

d-lock_zume_th.png

■ตารางแสดงขนาด

D-LOCKイメージ画像
ประเภทความแข็ง :
4.8 (ความแข็งของแป้นเกลียว 5T)     
6.8 (ความแข็งของแป้นเกลียว 6T)
การปรับปรุงพื้นผิว :
ชุบ Bright chromate (M12, M16, M20)
โลหะผสมสังกะสีหลอมดีบุก (ชุบ KSG)
ขนาด : M8, M10, M12, M16, M20

*ผลิตภัณฑ์สแตนเลส จะมีขนาดตามที่มีสัญลักษณ์ ● กำกับเท่านั้น ตามตารางแสดงจำนวนในหน้าถัดไป

*ผลิตภัณฑ์ประเภทความแข็ง 6.8 จะมีขนาดตามที่มีสัญลักษณ์ ★ กำกับเท่านั้น ตามตารางแสดงจำนวนในหน้าถัดไป

*หากต้องการสอบถาม  เกี่ยวกับขนาด หรือแป้นเกลียวแบบอื่นเท่านั้น หรือการปรับปรุงพื้นผิว กรุณาติดต่อสอบถาม

■ตารางแสดงจำนวน D-Lock (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)

สำหรับ M6, M8, M10 จะมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกแหวนรองและแหวนรองสปริงจานอีกด้วย

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและจำนวน กรุณาติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มอีเมล

bottom of page