top of page

 ข้อมูล บริษัท

 ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่/โรงงานสึคุบะ:  

85-2 Midorinochuo, Tsukuba, อิบารากิ

305-0882

  

โทรศัพท์: +81 29 846 6101 (สายหลัก)

โทรสาร: +81 29 846 6102

สำนักงานใหญ่โตเกียว:    

Isoma Building 4F, 4-42-12
Nishishinkoiwa, Katsushika-ku,

Tokyo 124-0025      

 

Telephone: +81 3 3696 6661 (main line)    Fax: +81 3 3696 6664

สำนักงานขายสาขาคิวช:

#101,3-15-7 Tsudashimmachi Kokuraminami-ku,

Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken 800-0227

โทรศัพท์: +81 93 383 9732 (สายหลัก)    Fax: +81 93 383 97

สำนักงานดาวเทียมซัปโปโร:  

6-5-6 ฟูจิโนะ2-โจ มินามิ-คุ,

ซัปโปโรชิ ฮอกไกโด 061-2282

 

โทรศัพท์: +81 80 8155 1234    
โทรสาร: +81 11 351 5552

bottom of page